Opłaty i Podatki

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz pobiera:

Wynagrodzenie za dokonane czynności (taksa notarialna), które pobierane jest na podstawie art. 5 Prawa o notariacie, zgodnie z którym określane jest ono na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej, właściwe dla danej czynności powiększone o należny podatek VAT;

opłatę sądową, należną od wpisów w księgach wieczystych, pobieraną na podstawie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;

podatek od spadków i darowizn lub podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierane na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn lub ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za konkretną czynność notarialną uprzejmie prosimy o kontakt z Kancelarią.

Informacje dotyczące zamierzonych czynności notarialnych udzielane są nieodpłatnie.